Tradiční čínská medicína nám může mnoho nabídnout

Západní svět v poslední době stále více oceňuje a respektuje poznatky tradiční čínské medicíny. Ta například darovala světu účinný lék na malárii a podobných přípravků má ve svém sortimentu celou řadu. Jedním z nich je i Odvar Laodžan, jehož příznivé účinky na lidské zdraví byly prokázány podrobnými moderními výzkumy. V čem tkví tajemství tradiční čínské medicíny? Jaké jsou rozdíly mezi západní a východní medicínou a proč právě nyní nastává doba, kdy se tyto dvě „lékařské sestřičky“ opět potkávají a jedna druhé účinně pomáhají?

Lékařská věda je stará jako lidstvo samo. Již od pradávna zkoušeli lidé, trpící různými neduhy, úrazy a nemocemi všechno možné v touze se uzdravit. Jako zdroj jim sloužila příroda a tak se obraceli především na ni. Bádali a testovali a metodou „pokus – omyl“ postupně zjišťovali, co je prospěšné, co nikoli a co může dokonce přímo uškodit. Pomalu a jistě se tak rodila lékařská věda.

Východní a západní medicína měly podobné začátky

Západní medicína, jak ji známe dnes, má své kořeny zapuštěné hluboko do poznávání přírody a jejích pozitivních účinků na lidské zdraví. Stejně jako její východní kolegyně – tradiční čínská medicína. V průběhu času se však cesty obou medicín rozdělily a ta západní prodělala v období osvícenství naprosto zásadní revoluci. Přírodní léčba a preparáty začínaly být upozaďovány a na přední pozice se v lékařském bádání začaly dostávat anatomie, fyziologie, chemie, biologie, pokusy, pitvy…

Vzájemný respekt a úcta

Tradiční čínská medicína touto proměnou neprošla, což však v žádném případě neznamená, že by její léčba nebyla úspěšná. Její postupy jsou prověřené tisíciletími a v poslední době se stále více ukazuje, že spolu mohou západní a východní medicína úzce spolupracovat, byť se jejich metody a postupy od sebe mnohdy diametrálně liší. Stejně, jako se TČM s úctou a respektem sklání před výzkumy a možnostmi západní medicíny, začíná si i ta západní uvědomovat sílu a moudrost té východní. Příkladem takové spolupráce je například zkoumání účinnosti bylinné léčby TČM, kterou podstoupili pacienti s narušeným metabolismem. Biochemické analýzy, provedené metodami západní medicíny prokázaly výrazné zlepšení stavu pacientů: pokles tuků v krvi a úpravu obou cholesterolů, čili snížení toho špatného (LDL) a zvýšení dobrého (HDL).

Na návštěvě u lékaře

Jak probíhá návštěva u lékaře západní medicíny, zná každý z nás: Prohlídka, různé krevní a další testy, vyšetření pomocí rozličných přístrojů, stanovení diagnózy a léčba. Ta většinou spočívá v užívání chemických léků a také v léčení „určitého druhu bakterie či nemoci“, na něž se zaměří. I přes nepopiratelné úspěchy západní medicíny se však mnoho pacientů potýká s různými nepříjemnými, někdy až škodlivými vedlejšími příznaky chemických medikamentů.

Lékař tradiční čínské medicíny přistupuje k prvotnímu vyšetření odlišně. Pacient u něj absolvuje podrobné prozkoumání kůže, sliznice, vzhledu jazyka, hlasu, dechu, pachu a tepu. Víte například, že tradiční čínská medicína rozlišuje celkem 29 druhů pulzu? Zkušenému lékaři tak může právě váš tep hodně povědět o vašem zdravotním stavu. Doktor se také detailně zajímá o to, jak se pacient cítí, jak spí, zda je spíše zimomřivý nebo má sklony k přehřívání, jakou teplotu nápojů preferuje, zda trpí žízní, nespavostí, zadýcháváním…

Na základě všech těchto informací stanoví lékař diagnózu a příslušnou léčbu. Podle TČM je celkové zdraví člověka jakýmsi odrazem stavu energie v jeho organismu. Pokud dojde k jejímu narušení, začínají se projevovat zdravotní potíže. Cílem léčby je proto navrátit tělu správně vyváženou energetickou rovnováhu. Samotné léčení se pak často skládá z několika různých technik a léků. Od bylinných preparátů přes masáže až k akupunktuře a mnoha dalším. TČM tedy léčí nejen konkrétní příznaky určité nemoci, ale zároveň i celého člověka.

Deset jednou ranou

Obrovským přínosem léčby pomocí přírodních bylinných preparátů tradiční čínské medicíny je široká účinnost jejich látek. Směsi bylin jsou totiž namíchány tak mistrně, že nikdy neléčí pouze jednu jedinou nemoc, ale mají pozitivní účinky i na další, o nichž mnohdy nemáme ani tušení a ještě se navenek neprojevily. I to je důvod, proč lékaře tradiční čínské medicíny stále častěji navštěvují i lidé, kteří se cítí zcela zdrávi. Jedná se o velmi účinný způsob prevence, předcházení nemocem a udržení dobrého zdraví až do vysokého věku.

Západní a východní medicína si vzájemně pomáhají

Západní a východní medicína má, bez ohledu na rozdílnosti, jeden jediný cíl: zdraví pacientů. Každá z nich má své výzkumy, metody a osvědčené postupy. Jejich vzájemný respekt, který je v poslední době stále více markantnější a otevřenější, je jasným signálem pro každého člověka. Není nutné vzdát se jednoho nebo druhého způsobu léčení. Důležité je, aby člověk měl ve své lékaře důvěru a nebránil se, třeba jen díky zažitým předsudkům, vyzkoušet nové způsoby léčby. A je to možná právě kombinace vyspělé západní s tradiční čínskou medicínou, co nám může přinést v oblasti našeho zdraví mnoho dobrého.

 

Další informace